A Fővárosi Főügyészség

Mi az ügyészség feladata?

Az ügyészség a közérdek védelmezője, és ezáltal közreműködik az egyéni jogok érvényre juttatásában. Az ügyészség a büntetőeljárásban a közvádló szerepét tölti be, emellett irányítja, felügyeli és elvégzi a vádat előkészítő nyomozást, és felügyeli a büntetés-végrehajtás törvényességét. Az ügyészség akkor köteles fellépni, ha a törvénysértés megszüntetésére hivatott szerv nem teszi meg a kellő intézkedéseket, vagy azonnali ügyészi intézkedésre van szükség.

Hogyan épül fel az ügyészség?

Az ügyészség felépítése nagyban hasonlít a bíróságokéhoz. Legalsó szinten helyezkednek el a járási ügyészségek, a megyei szinten és a fővárosban helyezkednek el a főügyészségek, az ítélőtáblákkal egy szinten helyezkednek el a fellebbviteli főügyészségek, az egész hierarchia csúcsán pedig a Legfőbb Ügyészség áll.

A Fővárosi Főügyészség

Mi a Katonai Ügyészség?

A katonai ügyészség Magyarország ügyészi szervezetének része. A katonai büntetőeljárásban az ügyész feladatát a katonai ügyész látja el. A katonai ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást, vagy nyomozást végeztet. Kizárólag a katonai ügyész végzi a nyomozást a katona által elkövetett katonai bűntett miatt, katonai vétség miatt, ha azzal kapcsolatban más bűncselekményt is elkövetett, vagy ha több terhelt esetén az elkülönítés nem lehetséges, nem katonai bűncselekmény miatt.